54 השנים הראשונות - מדריך מקוצר לכיבוש צבאי

מתי והיכן

סינמטק 2
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
שבת, 16 אוקטובר
21:00