נשק אותי למוות

מתי והיכן

סינמטק 1
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 26 אוקטובר
18:00