מימוש כרטיס לקורס באתר

מתי והיכן

סינמטק 1
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שישי, 31 דצמבר
23:45