מועדון טרום בכורה

מתי והיכן

סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום שישי, 22 אוקטובר
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 26 נובמבר
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 24 דצמבר
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 28 ינואר
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 18 פברואר
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 25 מרץ
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 29 אפריל
10:30
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםמכירה תתחיל בקרוב
יום שישי, 27 מאי
10:30