מידע נוסף
לא אכפת לי אם ההסטוריה תזכור אותנו כברברים