הקהילה היהודית, כלכלה, חברה ויחסי אוסטרליה-ישראל

מתי והיכן

סינמטק 1
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש מספיק כרטיסים
יום ראשון, 21 נובמבר
10:00