היידישע מאמעס של ברודווי

מתי והיכן

סינמטק 1
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
שבת, 27 נובמבר
11:00