אגדת חורבן

מתי והיכן

סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
שבת, 16 אוקטובר
21:00
סינמטק 2
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום ראשון, 17 אוקטובר
20:15
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שני, 18 אוקטובר
18:15
סינמטק 2
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום שלישי, 19 אוקטובר
20:15
סינמטק 3
זמין גם ככרטיס בחירה למנוייםיש כרטיסים
יום רביעי, 20 אוקטובר
18:15